Att hitta sin plats

Att börja på en ny arbetsplats är alltid svårt. Man vet inte riktigt var man har allting, vilka krav som ställs och vad som förväntas av en. Det är ganska normalt.

Vad som inte är normalt på nya arbetsplatsen är bristen på struktur. Visst, det finns en övergripande struktur, nåt i stil med: här är elever. Undervisa dem.

Öh, okej? I vad? När? Vilka mål ska de nå? Ska de alltid vara hos mig? Vem rapporterar jag till? Vem har hand om närvaron? Bestämmer jag vilka mål som är viktigast om eleven har för mycket efter sig eller gör mentor det? Fungerar jag som läxläsningshjälp eller ska jag ordna riktiga lektioner med undervisning?

Förtydling behövs, som ni ser. I dagsläget trampar jag vatten tills jag fått bättre struktur och ordning på saker och ting.

Däremot finns det en kalasbra sak med att jobba (förutom lön, erfarenhet och sysselsättning förstås): man håller sig automatiskt till sina mattider! 😛