Att jobba med människor

Jag jobbar med människor. Det innebär att varje dag får jag nöjet att träffa ungdomar, att se dem formas och förhoppningsvis forma några av dem själv. Ni som känner mig vet att jag jobbar som lärare.

Min huvudsakliga uppgift är således att lära ungdomarna något. Vad detta något kan vara ändras ju förstås från dag till dag och från person till person. Ibland kan det vara att lära medmänsklighet, att lära rättstavning eller att lära tålamod. Det kan handla om att visa hur man analyserar en novell eller att man ska tro på sig själv.

Men, att vara lärare innefattar såklart en mängd andra saker också. Låt mig illustrera detta med några exempel från förra veckan. Under förra veckan var jag:

  • lärare – för de klasser som jag ansvarar för
  • mentor – för de elever som jag har extra ansvar för
  • sjuksköterska – en elev hade fått frätande vätska i ögat och den riktiga skolsköterskan jobbade inte den dagen
  • kurator – eftersom vår vanliga kurator är sjukskriven
  • sekreterare – på våra möten
  • medmänniska – för de elever som inte har någon annan att prata ”skit” med
  • kollega – och kunnat utbyta pedagogiska tips
  • mamma – för de elever som behöver en extra påminnelse om något, eller liknande

Jag älskar mitt jobb, tro inget annat. Jag älskar möjlighet att hjälpa och finnas där för någon, men inte till vilket pris som helst. Någon gång skulle jag vilja att de som bestämmer om våra löner och rättigheter, om skola och utbildning, insåg att det är människor vi jobbar med. Eleverna är inte tomma kärl som ska fyllas, inte bråkiga barn som ska tuktas. Vi jobbar med M Ä N N I S K O R. Snälla, ge oss lite tillbaka för vi ger så oehört mycket för vårt jobb.